Banner2 Banner3 Banner4

Uplate članova za mart, april i maj 2020. godine

 

 

Rodni kraj 2019   mart april maj
Uplata Boravak
Dedo i Mirela Omicevic Holandija 10 10 10
Ahmet i Jasna Mehic Holandija 10 10 10
Mirsad i Veldina Mujkic Svicarska 10 10 10
Fahro i Pasa Omicevic Holandija 10 10 10
Vernes i Fadila Medzikovic Holandija 10 10 10
Zlatko i Melisa Mehic Njemacka 10 10 10
Almir i Amela Hodzic Mehic Holandija 10 10 10
Irma i Haris Saldic Australija 10 10 10
Alminko i Hida Ahmetovic Holandija 10 10 10
Zemir i Ajka Mehic Australija 10 10 10
Sead (Sojka) i Emira Omeragic Spanija 10 10 10
Senahid i Azra Hasandic Australija 10 10 10
Samir i Mirela Mesic Australija 10 10 10
Sefik Sejdic Njemacka 10 10 10
Huska i Nevza Ismailovic Njemacka 10    
Nijaz i Belma Hadziefendic Australija 10 10 10
Refik (Kiko) i Alma Toric Holandija 10 10 10
Jasminka Saldic Australija 10 10 10
Fahrija Alic Austrija 10 10 10
Almira Sisic Danska 10 10 10
Alisa Sisic Danska 10 10 10
Nihad i Nermina Mujkic Svicarska 10 10 10
Sabahudin (Sabko) i Adela Bajric Australija 10 10 10
Ilse Koeman Holandija 10 10  
Kadar Holandija 10 10 10
Edina Ahmetovic Svedska   10 10
Nedzad i Fatima Brkic Njemacka 10 10 10
Edin (Sofke) i Aziza Sofic Australija 10 10 10
Jasmin i Emina Omerovic Svedska 10 10 10
Mehmedalija (Dalo) i Azra i Efendic BiH 10 10 10
Haris i Zurijeta Hadzidedic Francuska 10 10 10
Sabahudin i Camka Brkic Holandija 10 10 10
Elnada Dubric i Edin Rustempasic Holandija 10 10 10
Sabahudin Omicevic Svedska 10 10 10
Esed i Vesna Zolotic Holandija 10 10 10
Fadil i Senija Sisic Kanada 10 10 10
Admir Sadic Njemacka 10 10 10
Mustafa i Alma Mujanovic Njemacka 10 10 10
Tana-Ahmet Holandija 10 10 10
Sabahudin en Frieda Skalonjic Holandija 10 10 10
Enes Mujkanovic Holandija 10 10 10
Fam. Sinanovic-Nezirovic Njemacka 10 10 10
Nedzad Toric Holandija 10 10 10
         
Svega   € 420.00 € 420.00 € 410.00
         
Ekstra uplata ze troskovi komisije       € 30.00
Troskovi komisije       € 30.00
Troskovi Paypal, banka i domain ba       € 20.00
Od prosle akcije       € 20.00
Svega za dodjelu pomoci       € 1,250.00
Dodijeljeno za humanitarne akcije       € 1,250.00

User Login