Banner2 Banner3 Banner4

Uplate članova za decembar 2017 i januar 2018 godine

 

 
       
Rodni kraj    decembar januar
Uplata Boravak
Dedo i Mirela Omicevic Holandija 10 10
Ahmet i Jasna Mehic Holandija 10 10
Mirsad i Veldina Mujkic Svicarska 10 10
Fahro i Pasa Omicevic Holandija 10 10
Refik i Mersija Salihovic Holandija 10 10
Vernes i Fadila Medzikovic Holandija 10 10
Zlatko i Melisa Mehic Njemacka 10 10
Almir i Amela Hodzic Mehic Holandija 10 10
Bajramsa i Nerman Terzic Holandija 10 10
Irma i Haris Saldic Australija 10 10
Alminko i Hida Ahmetovic Holandija 10 10
Zemir i Ajka Mehic Australija 10 10
Sead (Sojka) i Emira Omeragic Spanija 10 10
Senahid i Azra Hasandic Australija 10 10
Suad i Mubera Cemanovic Svedska 10 10
Mersija Jupic Australija   10
Samir i Mirela Mesic Njemacka 10 10
Sefik Sejdic Njemacka 10 10
Huska i Nevza Ismailovic Australija 10  
Nijaz i Belma Hadziefendic Svedska 10 10
Sedad i Mirheta Ismailovic Holandija 10 10
Refik (Kiko) i Alma Toric Australija 10 10
Jasminka Saldic Austrija 10 10
Fahrija Alic Danska 10 10
Almira Sisic Danska 10 10
Alisa Sisic Svicarska 10 10
Nihad i Nermina Mujkic Australija 10 10
Sabahudin (Sabko) i Adela Bajric BiH 10 10
Modrica.biz  Holandija 10 20
Ilse Koeman Njemacka 10 10
Halima Schmidt Njemacka 10 10
Jürgen Knickel Holandija 10 10
Rusmira Toric Svedska 10 10
Edina Ahmetovic Njemacka 10 10
Nedzad i Fatima Brkic Australija 10 10
Edin (Sofke) i Aziza Sofic Svedska 10 10
Jasmin i Emina Omerovic BiH 10 10
Mehmedalija (Dalo) i Azra i Efendic Belgija 10 10
Admira Bajric Francuska 10 10
Haris i Zurijeta Hadzidedic Holandija 10 10
Sabahudin i Camka Brkic Holandija 10 10
Elnada Dubric i Edin Rustempasic Svedska 10 10
Sabahudin Omicevic Holandija 10 10
Esed i Vesna Zolotic  Kanada 10 10
Fadil i Senija Sisic Njemacka 10 10
Admir Sadic Njemacka 10 10
Mustafa i Alma Mujanovic Holandija 10 10
Tana-Ahmet Holandija 10 10
Sabahudin en Frieda Skalonjic Njemacka 10 10
Maja Bienenfeld Holandija 10 10
Enes Mujkanovic Holandija 10 10
Fam. Sinanovic-Nezirovic     10
Bosanac     10
Donator      
Stichting Proplan Holandija   250
       
Svega   490 780
       
Od prosle akcije     180
Troskovi Paypal-a i banke     -20
Troskovi komisije     -30
Svega za humanitarne akcije     1400
Podjeljeno za humanitarne akcije      1300
Za naredni period     100

User Login