Banner2 Banner3 Banner4

Uplate članova za oktobar i novembar 2015 godine

 

 

Rodni kraj 2015   okt. nov.
Uplata Boravak
Dedo i Mirela Omicevic Holandija 10 10
Ahmet i Jasna Mehic Holandija 10 10
Mirsad i Veldina Mujkic Svicarska 10 10
Fahro i Pasa Omicevic Holandija 10 10
Refik i Mersija Salihovic Holandija 10 10
Vernes i Fadila Medzikovic Holandija 10 10
Zlatko i Melisa Mehic Njemacka 10 10
Almir i Amela Hodzic Mehic Holandija 10 10
Sevad i Drita Subasic  Holandija 10 10
Bajramsa i Nerman Terzic Holandija 10 10
Irma i Haris Saldic Australija 10 10
Azra Porobic Svedska 10 10
Alminko i Hida Ahmetovic Holandija 10 10
Halid i Hazima Ramic  Holandija 10 10
Zemir i Ajka Mehic Australija 10 10
Enes i Jasna Hasandic Australija 10 10
Sead (Sojka) i Emira Omeragic Spanija 10 10
Edin Devedzic Holandija 10 10
Amela Mehic Australija 10 10
Senahid i Azra Hasandic Australija 10 10
Suad i Mubera Cemanovic Svedska 10 10
Mersija Jupic USA 10 10
Samir i Mirela Mesic Australija 10 10
Sefik Sejdic Njemacka 10 10
Zemina Ribic Njemacka 10 10
Jasmin (Crnka) i Aida Sinanovic Njemacka 10 10
Huska i Nevza Ismailovic Njemacka 10 10
Nijaz i Belma Hadziefendic Australija 10 10
Sedad i Mirheta Ismailovic Svedska 10 10
Refik (Kiko) i Alma Toric Holandija 10 10
Hilmo i Jasminka Saldic Australija 10 10
Fahrija Alic Austrija 10 10
Almira Sisic Danska 10 10
Alisa Sisic Danska 10 10
Zuhra Balic-Kumbaric Svicarska 10 10
Mirsada i Inesa Huremovic Australija 10 10
Sabahudin (Sabko) i Adela Bajric Australija 10 10
Modrica.biz BiH 10 10
Ilse Koeman Holandija 10 10
Halima Schmidt Njemacka 10 10
Jürgen Knickel Njemacka 10 10
Edina Ahmetovic Svedska 10 10
Nedzad i Fatima Brkic Njemacka 10 10
Jasmin i Emina Omerovic Svedska 10 10
Mehmedalija (Dalo) i Azra i Efendic BiH 10 10
Familie Saratli  Holandija 10 10
Elvin i Selda Hasandic  Australija 10 10
Admira Bajric Belgija 10 10
Haris i Zurijeta Hadzidedic Francuska 10 10
Kika i Jasmin (Iljo) Hamzic Njemacka 10 10
Sabahudin i Camka Brkic Holandija 10 10
Dino Hasanbasic BiH 10 10
Elnada Dubric i Edin Rustempasic Holandija 10 10
Sabahudin Omicevic Svedska 10 10
Esed i Vesna Zolotic Holandija 10 10
Fadil i Senija Sisic Kanada 10 10
       
Svega   560 560
       
       
Extra uplate za troskove komisije     30
Troskovi komisije     -30
Extra uplate troskovi Paypal i banka   10
Troskovi Paypal, banka i domain ba   -20
Od prosle akcije     250
Svega za dodjelu pomoci     1360
Dodijeljeno za humanitarne akcije     

User Login