Banner2 Banner3 Banner4

Uplate članova za avgust-septembar 2015 godine

 

 

Rodni kraj 2015   juni juli
   
Dedo i Mirela Omicevic Holandija 10 10
Ahmet i Jasna Mehic Holandija 10 10
Mirsad i Veldina Mujkic Svicarska 10 10
Fahro i Pasa Omicevic Holandija 10 10
Refik i Mersija Salihovic Holandija 10 10
Vernes i Fadila Medzikovic Holandija 10 10
Zlatko i Melisa Mehic Njemacka 10 10
Almir i Amela Hodzic Mehic Holandija 10 10
Sevad i Drita Subasic  Holandija 10 10
Bajramsa i Nerman Terzic Holandija 10 10
Irma i Haris Saldic Australija 10 10
Azra Porobic Svedska 10 10
Alminko i Hida Ahmetovic Holandija 10 10
Halid i Hazima Ramic  Holandija 10  
Zemir i Ajka Mehic Australija 10 10
Enes i Jasna Hasandic Australija 10 10
Sead (Sojka) i Emira Omeragic Spanija 10 10
Edin Devedzic Holandija 10 10
Edina Brkic Francuska 10  
Amela Mehic Australija 10 10
Senahid i Azra Hasandic Australija 10 10
Suad i Mubera Cemanovic Svedska 10 10
Mersija Jupic USA   10
Samir i Mirela Mesic Australija 10 10
Sefik Sejdic Njemacka 10 10
Zemina Ribic Njemacka 10 10
Jasmin (Crnka) i Aida Sinanovic Njemacka 10 10
Huska i Nevza Ismailovic Njemacka 10 10
Nijaz i Belma Hadziefendic Australija 10 10
Sedad i Mirheta Ismailovic Svedska 10  
Refik (Kiko) i Alma Toric Holandija 10 10
Hilmo i Jasminka Saldic Australija 10 10
Fahrija Alic Austrija 10 10
Almira Sisic Danska 10 10
Alisa Sisic Danska 10 10
Zuhra Balic-Kumbaric Svicarska 10  
Nihad i Nermina Mujkic Svicarska 10 10
Mirsada i Inesa Huremovic Australija 10 10
Sabahudin (Sabko) i Adela Bajric Australija 10 10
Modrica.biz BiH 10 10
Sead i Vesna Huremovic Holandija 10 10
Ilse Koeman Holandija 10 10
Halima Schmidt Njemacka 10 10
Jürgen Knickel Njemacka 10 10
Rusmira Toric Holandija 10 10
Edina Ahmetovic Svedska 10 10
Nedzad i Fatima Brkic Njemacka 10 10
Edin (Sofke) i Aziza Sofic Australija 10  
Dzevad i Behija Kafedzic Australija 10  
Jasmin i Emina Omerovic Svedska 10 10
Mehmedalija (Dalo) i Azra i Efendic BiH 10 10
Familie Saratli (jan. - juli) Holandija 60 10
Elvin i Selda Hasandic  Australija 10 10
Admira Bajric Belgija 10 10
Haris i Zurijeta Hadzidedic Francuska 10 10
Kika i Jasmin (Iljo) Hamzic Njemacka 10 10
Sabahudin i Camka Brkic Holandija 10 10
Dino Hasanbasic BiH 10 10
Elnada Dubric i Edin Rustempasic Holandija 10 10
Sabahudin Omicevic Svedska 10 10
Esed i Vesna Zolotic Holandija 10 10
Fadil i Senija Sisic Kanada 10 10
Jednokratna pomoc      
Slavisa i Jasmina Borojevic BiH   5
Dino Hasanbasic BiH 70  
       
Svega   730 565
       
       
Extra uplate za troskove komisije     30
Troskovi komisije     -30
Troskovi Paypal, banka i domain ba     -10
Svega za dodjelu pomoci     1285
Dodijeljeno za humanitarne akcije       

User Login