Uplate članova za oktobar i novembar 2013 godine

 

Uplate

Boravak

 

oktobar

 

novembar

 

   
Dedo i Mirela Omicevic Holandija 10 10
Ahmet i Jasna Mehic Holandija 10 10
Sanel i Indira Sinanovic Njemacka 10 10
Mirsad i Veldina Mujkic Svicarska 10 10
Fahro i Pasa Omicevic Holandija 10 10
Refik i Mersija Salihovic Holandija 10 10
Vernes i Fadila Medzikovic Holandija 10 10
Zlatko i Melisa Mehic Njemacka 10 10
Almir i Amela Hodzic Mehic Holandija 10 10
Sevad i Drita Subasic Holandija 10 10
Bajramsa i Nerman Terzic Holandija 10 10
Adem i Sandra Sejdic Holandija 10 10
Irma Saldic Australija 10 10
Azra Porobic Svedska 10 10
Alminko i Hida Ahmetovic Holandija 10 10
Jasmin Salihovic Holandija 10 10
Halid i Hazima Ramic Holandija 10 10
Zemir i Ajka Mehic Australija 10 10
Enes i Jasna Hasandic Australija 10 10
Sead (Sojka) i Emira Omeragic Spanija 10 10
Edin Devedzic Holandija 10 10
Edina Brkic Francuska 10 10
Amela Mehic Australija 10 10
Senahid i Azra Hasandic Australija 10 10
Suad i Mubera Cemanovic Svedska 10 10
Mersija Jupic SAD 10 10
Samir i Mirela Mesic Australija 10 10
Alminko i Djula Dugic Slovenija 10 10
Zemina Ribic Njemacka 10 10
Anto i Amra Jazvic BiH 10 10
Jasmin (Crnka) i Aida Sinanovic Njemacka 10 10
Amela i Zulfik Omicevic Australija 10 10
Huska i Nevza Ismailovic Njemacka 10 10
Nijaz i Belma Hadziefendic Australija 10 10
Sedad i Mirheta Ismailovic Svedska 10 10
Refik (Kiko) i Alma Toric Holandija 10 10
Hilmo i Jasminka Saldic Australija 10 10
Fahrija Alic Austrija 10 10
Fahrudin i Subhija Trepcic Holandija 10 10
Almira Sisis Danska 10 10
Alisa Sisic Danska 10 10
Zuhra i Hamo Balic Svicarska 10 10
Nihad i Nermina Mujkic Svicarska 10 10
Mirsada i Inesa Huremovic Australija 10 10
Frank Overmaat i Minka Hadzihusic Holandija 10 10
Irfan i Sadeta Brkic Australija 10 10
Sabahudin Budo Bajric Australija 10 10
Modrica.biz Modrica 10 10
Sead i Vesna Huremovic Holandija 10 10
Ilse Koeman Holandija 10 10
Halimu Schmidt Njemacka 10 10
Jürgen Knickel Njemacka 10 10
Kenan i Emina Hadzic Holandija 10 10
N.N. Svicarska 20 20
Enes i Dževida Đuheric USA 10 10
Rusmira Toric Holandija 10 10
Edina Ahmetovic Svedska 10 10
Ferida Saldic BiH 10 10
Nedzad Brkic Njemacka 10 10
Edin (Sofke) i Aziza Sofic Australija 10 10
Dzevad i Behija Kafedzic Australija 10 10
Armin, Amar i Alma Bjelosevic Kanada 10 10
Osman i Sefika Mesanovic Austrija 10 10
Muhamed i Halida Salkic Svedska 10  
Jasmin i Emina Omerovic Svedska 10 10
Azra i Dalo Efendic BiH 10 10
Majda i Mesud Omerbasic Njemacka 10 10
H&M Saratli Holandija 10 10
Elvin Hasandic Australija 10 10
Admira Bajric Belgija 10 10
Haris i Zurijeta Hadzidedic Francuska 10 10
Azra Cajic Njemacka 10 10
Kika i Jasmin (Iljo) Hamzic Njemacka 10 10
Sabahudin i Camka Brkic Holandija 10 10
Jasmin i Elvira Dusinovic Australija 10 10
Smail i Hega Salkic   10 10
Dino Hasanbasic BiH 10 10
Sulejman Hodzic Mehic
Sabahudin Omicevic
Holandija
Svedska
10

10
10
       
Donator      
Hotel Euro Odzak BiH   60
       
Svega   790 850
       
       
Extra uplate za troskove komisije     30
Troskovi komisije     -30
Troskovi Paypal i banke i domain ba   -10
Od prosle akcije     280
Svega za dodjelu pomoci
Dodijeljeno za humanitarne akcije
Ostaje za akcije u februaru
    1910
1890
20

User Login