Uplate članova za juni i juli 2013 godine

 

Uplate

Boravak

juni

juli 

 

 

Dedo i Mirela Omicevic Holandija 10 10
Ahmet i Jasna Mehic Holandija 10 10
Sanel i Indira Sinanovic Njemacka 10 10
Mirsad i Veldina Mujkic Svicarska 10 10
Fahro i Pasa Omicevic Holandija 10 10
Refik i Mersija Salihovic Holandija 10 10
Vernes i Fadila Medzikovic Holandija 10 10
Zlatko i Melisa Mehic Njemacka 10 10
Almir i Amela Hodzic Mehic Holandija 10 10
Sevad i Drita Subasic Holandija 10 10
Bajramsa i Nerman Terzic Holandija 10 10
Adem i Sandra Sejdic (mart-juli) Holandija 40 10
Irma Saldic Australija 10 10
Azra Porobic Svedska 10 10
Alminko i Hida Ahmetovic Holandija 10 10
Mustafa i Alma Mujanovic Njemacka 10  
Jasmin Salihovic Holandija 10 10
Halid i Hazima Ramic Holandija 10 10
Zemir i Ajka Mehic Australija 10 10
Enes i Jasna Hasandic Australija 10 10
Sead (Sojka) i Emira Omeragic Spanija 10 10
Edin Devedzic Holandija 10 10
Edina Brkic Francuska 10  
Amela Mehic Australija 10 10
Senahid i Azra Hasandic Australija 10 10
Suad i Mubera Cemanovic Svedska 10 10
Mersija Jupic SAD 10 10
Samir i Mirela Mesic Australija 10 10
Jasmin i Amira Horoskovic Holandija 10 10
Alminko i Djula Dugic Slovenija 10  
Muris i Sabina Mejric Kanada 10  
Zemina Ribic Njemacka 10  
Anto i Amra Jazvic BiH 10  
Jasmin (Crnka) i Aida Sinanovic Njemacka 10 10
Porodica Hadzihusic Holandija 10  
Sefik Sejdic Njemacka 10  
Amela i Zulfik Omicevic Australija 10 10
Huska i Nevza Ismailovic Njemacka 10 10
Nijaz i Belma Hadziefendic Australija 10 10
Sedad i Mirheta Ismailovic Svedska 10 10
Refik (Kiko) i Alma Toric Holandija 10 10
Hilmo i Jasminka Saldic Australija 10 10
Fahrija Alic Austrija 10 10
Fahrudin i Subhija Trepcic Holandija 10 10
Almira Sisis Danska 10 10
Alisa Sisic Danska 10 10
Zuhra i Hamo Balic Svicarska 10 10
Nihad i Nermina Mujkic Svicarska 10 10
Mirsada i Inesa Huremovic Australija 10 10
Frank Overmaat i Minka Hadzihusic Holandija 10 10
Irfan i Sadeta Brkic Australija 10 10
Sabahudin Budo Bajric Australija 10 10
Modrica.biz Modrica 10 10
Sead i Vesna Huremovic Holandija 10 10
Ilse Koeman Holandija 10 10
Halimu Schmidt Njemacka 10 10
Jürgen Knickel Njemacka 10 10
Kenan i Eminu Hadzic Holandija 10 10
N.N. Svicarska 20 20
Suvad i Kaća Jusufovic USA 10 10
Enes i Dževida Đuheric USA 10 10
Rusmira Toric Holandija 10 10
Edina Ahmetovic Svedska 10 10
Ferida Saldic BiH 10 10
Nedzad Brkic Njemacka 10 10
Edin (Sofke) i Aziza Sofic Australija 10 10
Dzevad i Behija Kafedzic Australija 10 10
Anes Osmanovic BiH 10  
Armin, Amar i Alma Bjelosevic Kanada 10 10
Osman i Sefika Mesanovic Austrija 10 10
Muhamed i Halida Salkic Svedska 10 10
Jasmin i Emina Omerovic Svedska 10 10
Azra i Dalo Efendic BiH 10 10
Majda i Mesud Omerbasic Njemacka 10 10
H&M Saratli Holandija 10 10
Elvin Hasandic Australija 10 10
Admira Bajric Belgija 10 10
Haris i Zurijeta Hadzidedic Francuska 10 10
Junuz i Elvira Puzic USA 10 10
Azra Cajic Njemacka 10 10
Kika i Jasmin (Iljo) Hamzic Njemacka 10 10
Sabahudin i Camka Brkic Holandija   10
Jasmin i Elvira Dusinovic Australija   10
       
Jednokratna pomoc      
INITIATIVE FUR ZURUCKGEKEHRTE FLUCHTLINGE E.V. Njemacka   200
       
       
Svega   850 950
       
       
Extra uplate za troskove komisije     30
Troskovi komisije     -30
Troskovi Paypal i banke     -10
Svega za dodjelu pomoci     1790
Dodijeljeno za humanitarne akcije   1790

User Login