Uplate članova za juni i juli 2012 godine

Uplate

 

Boravak

 

                        juni

 

                       juli

 

       
Dedo i Mirela Omicevic Holandija 10   10  
Ahmet i Jasna Mehic Holandija 10   10  
Sefik i Sabrija Bikic Belgija 10   10  
Sanel i Indira Sinanovic Njemacka 10   10  
Mirsad i Veldina Mujkic Svicarska 10   10  
Fahro i Pasa Omicevic Holandija 10   10  
Refik i Mersija Salihovic Holandija 10   10  
Alen i Nerma Sogorovic Danska 10   10  
Nafiz i Refika Hodzic Mehic Holandija 10      
Samid i Adila Omicevic Holandija 10   10  
Vernes i Fadila Medzikovic Holandija 10   10  
Zlatko i Melisa Mehic Njemacka 10   10  
Hasan i Raza Medzikovic Holandija 10      
Almir i Amela Hodzic Mehic Holandija 10   10  
Sevad i Drita Subasic Holandija 10   10  
Bajramsa i Nerman Terzic Holandija 10   10  
Adem i Sandra Sejdic Holandija 10   10  
Amela i Enes Brkic Australija 10   10  
Irma Saldic Australija 10   10  
Azra Porobic Svedska 10   10  
Alminko i Hida Ahmetovic Holandija 10   10  
Mustafa i Alma Mujanovic Njemacka 10   10  
Jasmin Salihovic Holandija 10   10  
Halid i Hazima Ramic Holandija 10   10  
Senad i Sadeta Devedzic Holandija 10      
Zemir i Ajka Mehic Australija 10   10  
Enes i Jasna Hasandic Australija 10   10  
Sead (Sojka) i Emira Omeragic Spanija 10   10  
Edin Devedzic Holandija 10   10  
Edina Brkic Francuska 10   10  
Amela Mehic Australija 10   10  
Emir i Samira Mejric Italija 10      
Senahid i Azra Hasandic Australija 10   10  
Suad i Mubera Cemanovic Svedska 10   10  
Mersija Jupic SAD 10   10  
Samir i Mirela Mesic Australija 10   10  
Jasmin i Amira Horoskovic Holandija 10   10  
Izo i Slava Zecic Holandija 10   10  
Alminko i Djula Dugic Slovenija 10   10  
Muris i Sabina Mejric Kanada 10   10  
Zemina Ribic Njemacka 10   10  
Anto i Amra Jazvic Australija 10   10  
Jasmin (Crnka) i Aida Sinanovic Njemacka 10   10  
Porodica Hadzihusic Holandija 10   10  
Sefik Sejdic Njemacka 10   10  
Senad (Baca) i Jasima Omerbasic Svedska 10   10  
Amela i Zulfik Omicevic Australija 10   10  
Reuf i Velida Isic Njemacka 10   10  
Huska i Nevza Ismailovic Njemacka 10   10  
Nijaz i Belma Hadziefendic Australija 10   10  
Sedad i Mirheta Ismailovic Svedska 10   10  
Senad Ahmetovic Austrija 10   10  
Sead Ahmetovic Austrija 10   10  
Refik (Kiko) i Alma Toric Holandija 10   10  
Hilmo i Jasminka Saldic Australija 10   10  
Sulejman Hodzic Mehic Holandija 10   10  
Fahrija Alic Austrija 10   10  
Emir i Ljilja Hirkic Holandija 10   10  
Almira Sisis Danska 10   10  
Alisa Sisic Danska 10   10  
Zuhra i Hamo Balic Svicarska 10   10  
Nihad i Nermina Mujkic Svicarska 10   10  
Mirsada i Inesa Huremovic Australija 10   10  
Dinka Hadziefendic SAD 10   10  
Frank Overmaat i Minka Hadzihusic Holandija     10  
           
Svega juni i juli 2012
Troskovi komisije Rodni kraj
Svega za dodjelu

   

1250

-30

1220

 


User Login