Uplate članova za februar i mart 2012 godine

 

Uplate

 

Boravak

 

feb.

 

mart

 

   
Dedo i Mirela Omicevic Holandija 10 10
Ahmet i Jasna Mehic Holandija 10 10
Sefik i Sabrija Bikic Belgija 10 10
Sanel i Indira Sinanovic Njemacka 10 10
Mirsad i Veldina Mujkic Svicarska 10 10
Edin i Sandra Mehic Holandija 10 10
Fahro i Pasa Omicevic Holandija 10 10
Refik i Mersija Salihovic Holandija 10 10
Alen i Nerma Sogorovic Danska 10 10
Nafiz i Refika Hodzic Mehic Holandija 10 10
Samid i Adila Omicevic Holandija 10 10
Vernes i Fadila Medzikovic Holandija 10 10
Zlatko i Melisa Mehic Njemacka 10 10
Hasan i Raza Medzikovic Holandija 10 10
Almir i Amela Hodzic Mehic Holandija 10 10
Ruzica (Seka) Aleksic Holandija 10 10
Sevad i Drita Subasic Holandija 10 10
Bajramsa i Nerman Terzic Holandija 10 10
Adem i Sandra Sejdic Holandija 10 10
Amela i Enes Brkic Australija 10 10
Irma Saldic Australija 10 10
Azra Porobic Svedska 10 10
Alminko i Hida Ahmetovic Holandija 10 10
Mustafa i Alma Mujanovic Njemacka 10 10
Jasmin Salihovic Holandija 10 10
Halid i Hazima Ramic Holandija 10 10
Senad i Sadeta Devedzic Holandija 10 10
Zemir i Ajka Mehic Australija 10 10
Enes i Jasna Hasandic Australija 10 10
Senija Spaic Srbija 10 10
Sead (Sojka) i Emira Omeragic Spanija 10 10
Edin Devedzic Holandija 10 10
Edina Brkic Francuska 10 10
Amela Mehic Australija 10 10
Emir i Samira Mejric Italija 10 10
Senahid i Azra Hasandic Australija 10 10
Suad i Mubera Cemanovic Svedska 10 10
Mersija Jupic SAD 10 10
Samir i Mirela Mesic Australija 10 10
Jasmin i Amira Horoskovic Holandija 10 10
Izo i Slava Zecic Holandija 10 10
Alminko i Djula Dugic Slovenija 10 10
Muris i Sabina Mejric Kanada 10 10
Zemina Ribic Njemacka 10 10
Anto i Amra Jazvic Australija 10 10
Jasmin (Crnka) i Aida Sinanovic Njemacka 10 10
Porodica Hadzihusic Holandija 10 10
Sefik Sejdic Njemacka 10 10
Senad (Baca) i Jasima Omerbasic Svedska 10 10
Amela i Zulfik Omicevic Australija 10 10
Reuf i Velida Isic Njemacka 10 10
Huska i Nevza Ismailovic Njemacka 10 10
Nijaz i Belma Hadziefendic Australija 10 10
Sedad i Mirheta Ismailovic Svedska 10 10
Senad Ahmetovic Austrija 10 10
Sead Ahmetovic Austrija 10 10
Refik (Kiko) i Alma Toric Holandija 10 10
Hilmo i Jasminka Saldic Australija 10 10
Sulejman Hodzic Mehic Holandija 10 10
Fahrija Alic Austrija 10 10
       
Svega   € 600 € 600
Dodijeljeno u aprilu 2012     € 1.200

User Login