Uplate članova za april i maj 2012 godine

Uplate

 

Boravak

 

april

 

                           maj

 

     
Dedo i Mirela Omicevic Holandija 10 10  
Ahmet i Jasna Mehic Holandija 10 10  
Sefik i Sabrija Bikic Belgija 10 10  
Sanel i Indira Sinanovic Njemacka 10 10  
Mirsad i Veldina Mujkic Svicarska 10 10  
Edin i Sandra Mehic Holandija 10 10  
Fahro i Pasa Omicevic Holandija 10 10  
Refik i Mersija Salihovic Holandija 10 10  
Alen i Nerma Sogorovic Danska 10 10  
Nafiz i Refika Hodzic Mehic Holandija 10 10  
Samid i Adila Omicevic Holandija 10 10  
Vernes i Fadila Medzikovic Holandija 10 10  
Zlatko i Melisa Mehic Njemacka 10 10  
Hasan i Raza Medzikovic Holandija 10 10  
Almir i Amela Hodzic Mehic Holandija 10 10  
Ruzica (Seka) Aleksic Holandija 10 10  
Sevad i Drita Subasic Holandija 10 10  
Bajramsa i Nerman Terzic Holandija 10 10  
Adem i Sandra Sejdic Holandija 10 10  
Amela i Enes Brkic Australija 10 10  
Irma Saldic Australija 10 10  
Azra Porobic Svedska 10 10  
Alminko i Hida Ahmetovic Holandija 10 10  
Mustafa i Alma Mujanovic Njemacka 10 10  
Jasmin Salihovic Holandija 10 10  
Halid i Hazima Ramic Holandija 10 10  
Senad i Sadeta Devedzic Holandija 10 10  
Zemir i Ajka Mehic Australija 10 10  
Enes i Jasna Hasandic Australija 10 10  
Senija Spaic Srbija 10    
Sead (Sojka) i Emira Omeragic Spanija 10 10  
Edin Devedzic Holandija 10 10  
Edina Brkic Francuska 10 10  
Amela Mehic Australija 10 10  
Emir i Samira Mejric Italija 10 10  
Senahid i Azra Hasandic Australija 10 10  
Suad i Mubera Cemanovic Svedska 10 10  
Mersija Jupic SAD 10 10  
Samir i Mirela Mesic Australija 10 10  
Jasmin i Amira Horoskovic Holandija 10 10  
Izo i Slava Zecic Holandija 10 10  
Alminko i Djula Dugic Slovenija 10 10  
Muris i Sabina Mejric Kanada 10 10  
Zemina Ribic Njemacka 10 10  
Anto i Amra Jazvic Australija 10 10  
Jasmin (Crnka) i Aida Sinanovic Njemacka 10 10  
Porodica Hadzihusic Holandija 10 10  
Sefik Sejdic Njemacka 10 10  
Senad (Baca) i Jasima Omerbasic Svedska 10 10  
Amela i Zulfik Omicevic Australija 10 10  
Reuf i Velida Isic Njemacka 10 10  
Huska i Nevza Ismailovic Njemacka 10 10  
Nijaz i Belma Hadziefendic Australija 10 10  
Sedad i Mirheta Ismailovic Svedska 10 10  
Senad Ahmetovic Austrija 10 10  
Sead Ahmetovic Austrija 10 10  
Refik (Kiko) i Alma Toric Holandija 10 10  
Hilmo i Jasminka Saldic Australija 10 10  
Sulejman Hodzic Mehic Holandija 10 10  
Fahrija Alic Austrija 10 10  
Emir i Ljilja Hirkic Holandija 10 10  
Fahrudin i Subhija Trepcic Holandija 10 10  
Almira Sisis Danska 10 10  
Alisa Sisic Danska 10 10  
Zuhra i Hamo Balic Svicarska 10 10  
Nihad i Nermina Mujkic Svicarska 10 10  
Dinka Hadziefendic SAD   10  
         
Svega   € 660,00 € 660,00  
Dodijeljeno u junu 2012     € 1.320,00  

User Login