Poplave 2014 - Prikupljene novcane donacije

Uplate sa zakljucno 18. 06. 2014 god. mozete pogledati ispod, a nakon ovog datuma pristigle donacije bice objavljene i dodjeljene onima kojima je to najpotrebnije u sklopu redovnih akcija humanitarnog udruzenja Rodni kraj.

Uplate na racun sa napomenom AKCIJA POPLAVA

IME PRIMAOCA: VER -BOSNA-
IME BANKE: ING
BROJ RACUNA: 7415936
MJESTO PRIMAOCA: Deventer (Nederland)
IBAN: NL93INGB0007415936
BIC: INGBNL2A

preko PayPal ili kod Dede i Mirele Omicevic, Nerfida Dzananovic (Radio Preporod) ili kod Ahmeta i Jasne Mehic.

Uplate sa zakljucno 18. 06. 2014 god. mozete pogledati ispod, a akcija jos ne zavrsava jer znamo da treba pristici jos vasih donacija.


 

Poplava maj 2014

   
Uplate zakljucno sa 18-6-2014

Boravak

Donacija

Dedo i Mirela Omicevic Holandija  €      100.00
Ahmet i Jasna Mehic Holandija  €      100.00
Mirsad i Veldina Mujkic Svicarska  €      100.00
Almir i Amela Hodzic Mehic Holandija  €      100.00
Sead i Vesna Huremovic Holandija  €      100.00
Milanka Scholz  Njemacka  €      100.00
Porodica Zeidan-Porobic  Svedska  €      100.00
Sabina, Enam i Esmir Dzaverovic Holandija  €      100.00
Famelija Huskovic Holandija  €        50.00
Elnada Dubric i Edin Rustempasic Holandija  €      100.00
Enes Duheric USA  €      100.00
Mirza, Mirela i Zehra Mehic Holandija  €      100.00
Sefik Sejdic Njemacka  €        50.00
Ans en Andre de Walle  Holandija  €        50.00
Asmira i Mersed Mujkic Holandija  €      100.00
Esed i Vesna Zolotic Holandija  €        50.00
Mirza, Enisa i Aldin Subasic Holandija  €      100.00
Famelija Hadzihusic Deventer Holandija  €      100.00
Sevda Porobic Holandija  €        20.00
Sulejman i Zumra Ismailovic Holandija  €        20.00
Anonimna Holandija  €      100.00
Samir i Zlata Ismailovic Holandija  €        50.00
Sabina Mejric Kanada  €        50.00
Amir Hodzic Australija  €      150.00
Enes Mujkanovic Holandija  €        50.00
Osman i Emina Sabanovic Holandija  €      200.00
Sabahudin i Camka Brkic Holandija  €      100.00
Fahro i Pasa Omicevic Holandija  €      100.00
Nermin i Nermina Omicevic Holandija  €      100.00
Vernes i Fadila Medzikovic Holandija  €      100.00
Bahrija i Ajka Medzikovic Holandija  €      100.00
Reuf i Azra Salkanovic    Holandija  €      100.00
Salko i Fira Salkanovic   Holandija  €      250.00
Osman, Refka i Sacira Ganic Holandija  €      150.00
Nihad i Mima Brkic Holandija  €      100.00
Pavo Brkic Holandija  €        50.00
Fernando Holandija  €        10.00
Amela Mujkic (prodaja flasa) Holandija  €        21.00
Miranda Wolfene (stedna kasa) Holandija  €          5.00
Admir i Amira Brkic Holandija  €        50.00
Senada Sarvan-Brkic Holandija  €        50.00
Suada Brkic Holandija  €        50.00
Jasmin i Amira Horoskovic Holandija  €        30.00
Amir i Edina Hamzic Holandija  €      100.00
Sejo i Nihe Emic  Holandija  €      100.00
Muhidin i Enisu Islamovic  Holandija  €        50.00
Asim i Munira Salihovic Holandija  €        50.00
Mensur i Bahrija Omicevic Njemacka  €      100.00
Mersija Jupic USA  €        55.00
Nedzad i Fatima Brkic Njemacka  €        50.00
Nedzad Mehic USA  €      280.00
Huremovic Danska  €      100.00
Edin Devedzic Holandija  €      100.00
Samir i Amira Garic  Holandija  €        50.00
Bajramsa i Nerman Terzic Holandija  €        50.00
Etkan i Kadema Hadziefendic Holandija  €        50.00
Sevad i Drita Subasic  Holandija  €      100.00
Nafiz i Suvada Subasic Holandija  €      100.00
Refik i Mersija Salihovic Holandija  €        50.00
Causevic Svicarska  €        80.95
Sejad Karic Njemacka  €      205.00
Edina i Edvin Ahmetovic Svedska  €        50.00
Dragana Durmic Holandija  €        50.00
Mensura, Mirsad i Miralem Medzikovic Holandija  €        50.00
Esmir Sarvan Holandija  €        20.00
Adem,Munib i Asima Sejdic. Holandija  €      150.00
P. van der Voort. Holandija  €        50.00
Muharem Mujkanovic Holandija  €        50.00
Nihad i Nermina Mujkic Svicarska  €      100.00
Suad i Mubera Cemanovic Svedska  €      100.00
Hasan i Merima Brkic Holandija  €        50.00
Ferid i Sacira Podrug Holandija  €        50.00
Enesa Mujkanovic i Remko Zwiers  Holandija  €        50.00
Fatima Delic USA  €      100.00
Maida Caklo (Huremovic) Kanada  €      200.00
HUISARTSENPRAKTIJK SCHALKHAAR Holandija  €      100.00
Miny Holandija  €        25.00
Edin i Sandra Mehic Holandija  €        20.00
Mag. Alma Alic Austrija  €      100.00
Mustafa i Alma Mujanovic Njemacka  €        50.00
Huso i Nisa Salkanovic Holandija  €      100.00
Suljo Hodzic-Mehic Holandija  €        50.00
Nino i Anida Zecic Holandija  €      100.00
Harko i Enida Devedzic Holandija  €      100.00
Izo i Slava Zecic Holandija  €      100.00
Husein i Nevzeta Ismailovic Njemacka  €      100.00
Zemina Ribic Njemacka  €      150.00
Vehic Terzic Danska  €      133.73
Alminko i Hida Ahmetovic Holandija  €      100.00
Fahrudin (Buco) i Subhija Trepcic Holandija  €      100.00
Zlatko i Melisa Mehic Njemacka  €      100.00
Majda i Mesud Omerbasic Njemacka  €      100.00
Kenan Emina i Emira Holandija  €        30.00
Famelija Dzinic Holandija  €        50.00
Elvisa Gafic Njemacka  €      100.00
Mag. Werner Lelleck-Zanetti Austrija  €      111.00
Senija i Dzevad Hodzic Mehic Holandija  €      100.00
J.W. Briet en/of C.W. Br Holandija  €      100.00
Ilse Koeman Holandija  €        25.00
M A van Eekelen-van Steenhoven Holandija  €      100.00
Fatima Alic Kanada  €        60.00
Fahrija Alic Austrija  €      100.00
Jakub i Zehra Durakovic  Australija  €      190.20
Ana Svjetlicic Australija  €        63.40
Almedina Durakovic  Australija  €        63.40
Jasminka Alatovic Holandija  €        50.00
Mag. Othmar Eberhart Austrija  €      100.00
Mirsad i Aida Bikic Holandija  €      150.00
Sinan Salkanovic Holandija  €        50.00
Ajla& Aida Repcic Holandija  €      100.00
Kaddatz Dorit Njemacka  €      100.00
RWV LEERBEWERKING Holandija  €        15.00
Mirzet, Enisa i Aldin Subasic Holandija  €        70.00
Suvad i Kaca Jusufovic USA  €        70.00
Hazim i Mirsada Zolotic Holandija  €      100.00
Dervis Kruskic USA  €      100.00
E M SUASSO DE LIMA DE PR Holandija  €        50.00
Ferida i Hasib Alic Austrija  €      100.00
Amira i Suljo Alic Austrija  €      100.00
D.J. POLDERMAN EO Holandija  €        50.00
Ardina i Fikret Mujkanovic Holandija  €      150.00
Beter Lopen - Filerove kolege  Holandija  €        90.00
Arsudin i Esma Mujcin Holandija  €      100.00
JAA van Eekelen Holandija  €        50.00
Asmir Kosovac Holandija  €        50.00
Sido en Senka Devedzic Holandija  €      250.00
Izudin i Muvehida Dugic Svedska  €      100.00
Narcis i Aida Camdzic Holandija  €      100.00
Nerma i Sude Sacirovic sa djecom Svedska  €      250.00
Resad i Sadija Huskic Holandija  €        50.00
PJM Meulenbroek en Mw MPH Meulenbroek-Jannink Holandija  €        50.00
Dzambic / Filipcic Slovenija  €      100.00
Esther Kooyman Holandija  €        50.00
Edina Fazlic-Omerovic Svicarska  €      100.00
Mevrouw Broedelet Holandija  €        10.00
Thea-Lex Holandija  €        20.00
Fikret Devedzic Holandija  €      100.00
Frieda i Sabahudin Skalonjic Holandija  €        50.00
J S Smink Holandija  €        30.00
Angela Devona Njemacka  €        50.00
Sabina Mehic Njemacka  €        20.00
Sietse Dijkstra  Holandija  €        10.00
Sabahudin Omicevic Svedska  €        30.00
Simko Beata Austrija  €        20.00
Prettahofer Anna i Schrifel Harald-Hari Austrija  €        50.00
VAN DORP INSTALLATIES i kolege Suvade Subasic Holandija  €      130.00
California Cartage Express - Virginia  USA  €      250.00
Muhamed Bikic Austrija  €      100.00
VDI lokacija Heereveen - kolege Suvade Subasic Holandija  €      210.00
Muradifa Mehic Kanada  $      100.00
Hilmo i Jasminka Saldic  Australija  $   1,000.00
Kemal i Nerka Bašić Australija  $      100.00
Rosey Gulizar Australija  $      100.00
Ivan Jackman Australija  $      100.00
Jurgec Australija  $      100.00
Bebić Australija  $        50.00
Zemir i Ajka Mehic Australija  $      500.00
Samir i Mirela Mešić Australija  $      200.00
Emir i Almedina Buzo Australija  $      150.00
Bilal Kumbaric Australija  $        50.00
Inesa i Mirsada Huremovic Australija  $      100.00
Semir i Larisa Donlic Australija  $      150.00
Amela Mehic i Dean Australija  $      100.00
Alen i Doreen Sokolovic Australija  $      100.00
Dzevka Spahic Australija  $        50.00
Amir i Zlata Sokolovic Australija  $      150.00
Dzenita i Nehir Abdicevic Australija  $        50.00
Irma Šaldić Australija  $      150.00
Alma i Elmedin Nuhanovic Australija  $      300.00
Aida i Mirsad Mekic Australija  $      100.00
Dzafer Karup Australija  $      100.00
Emir Bacinovic Australija  $      100.00
Refik i Munira Halilovic  Australija  $      200.00
Amir i Adima Fazlic Australija  $      150.00
Muhidin Pila Celic Australija  $      100.00
Semina i Haris Preljevic Australija  $        50.00
Salko i Kaima Mesic Australija  $      100.00
Zakelin Mircevska Australija  $        50.00
Ana Berezovski Australija  $        50.00
Eso iz Modriče Australija  $      100.00
Nasveta Dzananovic Australija  $      100.00
Ahmet i Azra Hodzic Australija  $      100.00
Samir Serkovic Australija  $      100.00
Adnan i Dina Sejranovic Australija  $      200.00
Zehra Hadziefendic Australija  $      100.00
Nijaz i Belma Hadziefendic Australija  $      200.00
Senahid i Azra Hasandic Australija  $      500.00
Enes i Jasminka Hasandic Australija  $      500.00
Dino Saldic Australija  $      100.00
Marcin Cycon Australija  $      100.00
Demir i Belinda Hasandic Australija  $      100.00
Zumreta i Serif Kuduzovic Australija  $      100.00
Erna Memic Australija  $        50.00
Zahida i Beco Keranovic Australija  $        20.00
Vesna Zagic Australija  $        10.00
Stipo Sabljo Australija  $        10.00
Ismet Halilovic Australija  $        20.00
Ivana Starcevic Australija  $        10.00
Mara Jeremic Australija  $        10.00
Marko Pepic Australija  $        10.00
Mario Kovacevic Australija  $        15.00
Kym Nguyen Australija  $      100.00
Vesna Antic Australija  $        10.00
Manji iznosi - bez imena Australija  $        85.00
     
Svega euro    € 12,743.68
300 Australijskih dolara (wester union)    €      190.75
Svega euro    € 12,934.43
Troskovi PayPal    €        67.87
Svega za akciju Poplava    
Euro    € 12,866.56
6.850 Australijskih dolar    KM  9.038,80
Kanadski dolar    $      100.00Zivili i hvala vam!
 
Ukoliko na listi postoji neka greska, molimo vas da nas kontaktirate da bi isprevili nacinjenu gresku!

User Login