Banner2 Banner3 Banner4

Izvještaj komisije Rodni kraj - Mart 2019

 •  

   

  Poštovani prijatelji, članovi Udruženja “Rodni kraj”, sve Vas u ime članova komisije i u svoje ime srdačno pozdravljam.

                Dana 15.03. 2019. godine održali smo prvi sastanak u tekućoj godini kojem su prisustvovali, Azra Efendić, Sabina Huremović, Elko Ogrić , Mirza Šogorović iNerfid Džananović.  Za ovu podjelu prikupljeno je 1.960 eura + 30 eura za troškove komisije. Dobrota i humanost čuči u svakome od nas, kod nekoga se dogodi ili ne dogodi, a nekoga istinski pogodi, pa nastoji pomoći u svakoj prilici bolesnima, ugroženima i mnogima koji svojim sredstvima ne mogu da prate životne tegobe.

   

  Komisija je odlučila da se prikupljena sredstva podijele na sljedeći način.Mart 2019

Dedić Dževahira

Diabetičar, nepokrena, živi sa dvije kćerke, starija Fikreta je fizički i mentalni bolesnik. Novac potreban za lijekove i higijenske potrebštine

Uručeno 100 Eura.

Salkanović Nihad

Imao izraslinu na donjem očnom kapku. Nakon operativnog zahvata u Tuzli i slanja isječka na analizu, dijanosticiran mu je karcinom.Krajem mjeseca ponovo mora na plastičnu operaciju Nezaposlen je I supruga mu je odstranila dojku i mora u UKC Tuzla da urade CT kičme. 

Uručeno 150 Eura

Omićević Muharem - Hari

I fizički i mentalno zaostala osoba, nesposoban za samostalan život. Komisija je odlučila da se o dove podijele za Harija izdvoji 100 eura. Uplaćeno je u retoranu “Viktorija” (osoblje restorana ce Hariju svakodnevno dostavljati obroke).

Zolotić Adis

korisnik pomoći Centra za socijalnu skrb u iznosu od 50 KM. Živi sam u jako teškim uslovima, prostorija u kojoj živi prokišnjava, nema struje ni vode. CMZ na čelu sa medicinskom sestrom Anom Majić je pokrenula akciju da se Adisu poboljšaju uslovi za život. Komisija je odlučila pomoći akciju uređenja prostorija sa 150 eura, ali i uplatili smo 50 eura u trgovini kako bi Adis podizao osnovne životne namirnice.

Za Adisa izdvojeno 200 eura.

Ganić Nagib

Jako bolestan, imao transplataciju bubrega, moždani udar, teško se kreće. Živiu četveročlanoj porodici bez primanja. Novac potreban za liječenje i poboljšavanje životnih uslova. Nagibu uručeno 110 eura.

Ribić Suvada

Bori se s diabetesom više od 15 godina, koristi inzulin jako narušenog stanja. Operativni zahvat rađen je u UKC-Tuzla prije 3 mjeseca.Na terapije ide više od godinu dana I često je zbog lošeg zdravstvenog stanja zadrže u bolnici. Uručeno 100 eura.

Dajić Behra

Mentalno zaostala osoba u razvoju, živi sa roditeljima, majka joj lošijeg zdravstvenog stanja, nepokretna. Za pomoć odobreno i uručeno 100 eura.

Klinčević Jusuf

Mentalno bolesna osoba nesposobna za rad, živi od tuđe pomoći. U trgovini “Anel” mu je uplaćeno za hranu. Uplaćeno 100 eura.

Hasanović Jasmin

U invalidskim kolicima, srce mu radi sa smanjenom snagom, svega 10%. Često je u zdravstvenim  krizama, Noć prije posjete komisije medicinsko osoblje primjenilo zahvate oživljavanja unesrećenog, i mlađi brat mu je u invalidskim kolicima. Uručeno 100 eura.

Mujić Mehmedalija

Konstantne bolove ima u stomaku, crijevima, prikuplja nalaze i mora na operativni zahvat abdomena. Novac je potreban za liječenje. Uručeno 100 eura.

Omićević Admir

Živi u četveročlanoj porodici, paralizovan je i ovisan o tuđoj pomoći. Novac potreban za lijekove i higijenske potrebštine. Uručeno 100 eura.

Omićević Nihada

Ima teško reumatsko oboljenje zglobova, ruke su joj iskrivljene i nije sposobna za rad. Uz artritis je prati i hepertenzija.Živi sa bolesnom majkomNovac potreban za osnovne živone namirnice i troškove lijekova. Uručeno 100 eura.

Bahić Amira

Bila na operaciji krajem prošle godine, ide na hemoterapije i neophodne su stalne zdravstvene kontrole. Novac potreban za liječenje. Uručeno 100 eura.

Gušić Zekija

Nepokretna osoba, živi sama, o njoj se brine kćerka. Novac potreban za osnovne životne namirnice i lijekove. Kćerki njenoj je uručeno 100 eura.

Čamdžić Nedžad

Ima refliks bubrega, krajem marta ide u Beograd na operaciju oba bubrega, za pomoć u liječenju uručeno je 200 eura.

Mulić Safija

živi sama, jako bolesna. Uplaćeno za tople obroke koje će joj svakodnevno dostavljati osoblje ugostiteljske radnje. Uplaćeno 100 eura.

Mehmedbegović Habiba

Bolesna, dijabetes i kardiovaskularni problemi muče Habibu, neophodno je da lijekove konstantno koristi.

Uručeno 100 eura.

 •  

  NAPOMENA :

   

  Svoje odluke o raspodjeli prikupljenih sredstava komisija donosi na osnovu prikupljenih informacija I saznanja, a prije izlaska na teren.

  Stvarno stanje se vidi tek na terenu i najčešće se poklapa sa podacima koje komisija iznese na sastanku a uvidom u stvarno stanje u momentu posjete da se primijetiti da u stanja i teža nego što smo imali prilikom prijedloga saznati.

  Hvala Vam rodnokrajci od korisnika pomoći. Dobrota i humanost čuči u svakome od nas, kod nekoga se dogodi ili ne dogodi, a nekoga istinski pogodi, pa nastoji pomoći u svakoj prilici bolesnima, ugroženima i mnogima koji svojim sredstvima ne mogu da prate životne tegobe.


  S poštovanjem 

  Predsjednik:

  Nerfid Džananović

User Login