Banner2 Banner3 Banner4

Izvještaj komisije Rodni kraj - oktobar 2017

 •  

  Srdačno Vas pozdravljam iz suncem obasjanog Odžaka… Oktobar je, kažu, vrijeme kiša, mada to nije slučaj ove godine. Iznenađujuće toplo vrijeme, ali se pripremamo kao da će već sutra, novo svitanje donijeti osjetnu temperaturnu promjenu.. Prevrtljiv je oktobar, poput ljudi. Posebno pozdravljam sve članove udruženja.

  Nikada teže nismo sastavili članove komisije, spala knjiga na tri slova. Pozivu se odazvali Azra Efendić i Elko Ogrić, ja sam svakako bio tu. Sabina se javila telefonski, bolesna je bila. Admir boravi i radi u Njemačkoj, Safet u jeku građevinskih poslova, Mirza morao hitno skoknuti do Doboja. Napravili smo dogovor oko podjele, sakupili prijedloge i  dvoje prisutnih realizovali su podjelu istoga dana, a podjelu za Odžak su pomjerili da nedjelju.

       Posebno me raduje da smo i ovoga puta, u Vaše ime, pomogli osobe koje su zdravstveno, materijalno i na još mnogo načina u nezavidnom položaju, ali svjesni da njihova suza i knedla u grlu je ogromno hvala svima onima, koji od svojih primanja odvojiše dio za članarinu ovog jako dobrog i neprocjenjivo vrijednog  Udruženja.

       Komisija se sastala u prostorijama radija, 09.10 2017. Za ovaj period podjele prikupljeno je 1.200 eura, komisija se predviđenih troškova odrekla u korist podjele, a sredstva su podijeljena u opštinama: Odžak, Modrički Lug, Jakeš, Modriča i Tarevci.Oktobar 2017

Zolotić Adis

Zolotić Adis, rođen 1980. živi sam, korisnik pomoći centra za socijalnu skrb, u iznosu od 50KM. Od toga iznosa centar plaća račun potrošene el. energije, a ostatak mu isplati. Pomoć mu je potrebna za osnovne životne namirnice. Komisija predložila i dodijelila pomoć u iznosu od 100,00 eura, a sredstva uplatila u str. “Senka“ gdje će Adis podizati obroke.

Džananović Hasib - Orle

Džananović Hasib - Orle,  je RVI živi sam i bez ikakvih primanja. Pomoć mu je potrebna za osnovne životne namirnice, dodijeljena mu je pomoć u iznosu od 100,00 eura.

Šiškić Matea

Šiškić Matea, rođena 2006. godine. Ima jako  nezgodno oboljenje, tumor na gornjoj usni, stručno rečeno ima Hemangiom lica i gornje usne. Od 2012. godine tri puta je operisana u KBC Zagreb. Zadnji (treći) zahvat bio je u julu tekuće godine. Novac je potreban za svakodnevne potrebe previjanja rane i kupovinu medicinskog materijala.  Matei je uručena pomoć u iznosu od 100,00 eura. Radio „Preporod“ za Mateu je organizovao humanitarnu akciju za pomoć za naredni operativni zahvat.

Benić Zvonko

Benić Zvonko, rođen 1944. god. živi sam. Živi od socijalne pomoći koja je u iznosu od 75 KM. Pomoć je potrebna za plaćanje zaostalih računa i za osnovne životne potrebe. Uručena je pomoć u iznosu od 100,00 eura.

Ibrahimović Osman

Ibrahimović Osman, 1977. godište, Osman iznenada postaje podstanar, sa ženom i troje djece. Trenutno se nalazi u jako nezavidnoj materijalnoj situaciji. Pomoć potrebna za prevazilaženje teškog stanja. Uručeno je 100,00 eura porodici Ibrahimović. 

Avdić Munever

Avdić Munever, rođen 1958. godine, Munever je lošeg zdravstvenog stanja, ima problema sa srcem, kičmom, problemi sa nogama. Pokušava da riješi invalidsku penziju, priprema nalaze te mora platiti troškove komisije. Proveo je cijelo vrijeme rat na linijama. Komisija je odobrila novčanu pomoć u iznosu od 100,00 eura.

Hasukić Zahid

Hasukić Zahid, rođen 1933. god. Jako lošeg zdravstvenog stanja, pretrpio tri moždana udara i nepokretan je – šlagiran. Pomoć potrebna za daljnje liječenje. Predloženo i odobreno Zahidu 100,00 eura.

Omičević Admir

Omičević Admir rođen 1985 godine. Živi u četveročlanoj porodici, paralizovan je i ovisan o tuđoj pomoći. Porodica ima velike izdatke za njegovo liječenje. Komisija je odobrila Admiru 100,00 eura za pomoć u njegovom liječenju.

Alimanović Nedžad

Alimanović Nedžad, 1973. godište. Izvršena operacija kičme, po drugi puta. Mora na banjsko liječenje. Pomoć potrebna za plaćanje participacije banjskog liječenje, treba da ide u banju u Slatini. Uručena je pomoć u iznosu od 100,00 eura.

Bećirbašić Alem

Bećirbašić Alem, prije dvije godine imao operaciju noge, s kojom ima stalne probleme. Mora ići ponovo na operaciju u Beograd, prethodno mora obaviti specijalističke preglede i pripremiti nalaze. Predloženo i odobreno 100,00 eura.

Isić Kemija

Isić Kemija, 1956.godište. Kemija je operisala debelo crijevo u Banja Luci. Neophodne su stalne kontrole, vađenje nalaza i markera, te UVZ nalaza. Pomoć potrebna za troškove liječenja i putovanja u Banja Luku. Odobreno i uručeno 100,00 eura.

Musić Ganiba

Musić Ganiba, je 1974. godište. Samohrana je majka dvoje djece, ima problema sa zdravljem. Na ispitivanju je zbog slabosti, više i neradi zbog iscrpljenosti. Uručena je pomoć u iznosu od 100,00 eura.

 •  

  Eto dragi moji planiranih 1.200,00 eura ovoga puta smo podijelili na taj način, bolesnima želimo ostvarenje njihove želje, da ozdrave, a Vas koji ste dio ovog projekta pomoći najugroženijih stanovnika naših opština, pardon općina, srdačno pozdravljam. U nedjelju po dogovoru pomoć u Odžaku odradili su Sabina, Elko i Mirza.

   

  Predsjednik:

  Nerfid Džananović

User Login