Izvještaj komisije Rodni kraj - decembar 2013

 • Odžak - Bosna i Hercegovina

  Komisija je proteklih dana u sastavu:

  • Nerfid Džananović - predsjednik
  • Amra Jazvić – Odžak
  • Elko Ogrić - Jakeš
  • Azra Efendić - Modriča
  • Admir Topčagić – Tarevci (otsutan iz opravdanih razloga)
  • Safet Terzić – Modrički Lug

  zasjedala u prostorijama radio "Preporod"-a, te na osnovu dvomjesečnog iznosa od € 1890 za podjelu pomoci i € 30 za troškove komisije dogovorila da troškove komisije umanji za € 10 tako da je ovoga puta za troskove komisije dodjeljeno € 20 a korisnicima pomoći € 1900.

   

   

   

Decembar

Muratović Pašaga

Muratović Pašaga iz Modričkog Luga rođen 1955.god i njegova supruga Hajra živi u jako lošim uslovima i to u kontajneru bez vode i struje. Pašaga boluje od dijabetesa i ta mu je boest oštetila vid za 90%. Bubrežni je bolesnik i ide na dijalizu a za njega se brine njegova supruga, također jako narušenog zdravlja. Pomoć koja je dodjeljena neophodna je za kupovinu ljekova i osnovnih potrebština za život a iznos koji je dodijeljen je € 150.

Osmanović Sahba

Osmanović Sahba iz Modričkog Luga rođen 1956.god samohrana je majka maloljetne kćeri i jako narušenog zdravlja. Sa Sahbom još živi sin i snaha koji su nezaposleni a pomoć je potrebna za odlazak na liječenje u Banja Luku. Odobreno € 150.

Hasanović Mirza i Jasmin

Hasanović Mirza i Jasmin iz Jakeša su dječaci koji boluju od distrofije mišića. Za liječenje ovih dječaka potrebna su velika novčana sredstva koja ova porodica nije u mogućnosti obezbijediti. Prijedlog da se ovoj porodici pomogne jednoglasno je prihvaćen. Odobreni iznos je € 200.

Plehandžić Emir

Plehandžić Emir iz Jakeša je teško oboljelo dijete i ima redovne kontrole zdravstvenog stanja. Roditelji djeteta trenutno nemaju nikakvih primanja a neophodne kontrole se obavljaju u Orašju i Zagrebu. Za pomoć u odlasku na kontrole u ove bolnice djetetu je potrebno € 100 koje je komisija jednoglasno odobrila.

Vojvodić Esko

Vojvodić Esko iz Jakeša živi sa suprugom i dvoje djece u kući koja nije adekvatno opremljena. Ova porodica preživljava od sakupljenih sekundarnih sirovina. Tako da su ta primanja neredovna i nedovoljna da se stvore uslovi za normalno življenje. Odobrena pomoć u iznosu od € 100.

Zečić Kemal

Zečić Kemal iz Modriče živi bez ikakvih primanja, jako lošeg zdravstvenog stanja i otežano priča te zbog problema s grlom teško mu je i jesti. Potrebni su mu pregledi u Banja Luci i za plaćanje računa. Komisija mu je dodijelila € 100.

Subašić Muharem

Subašić Muharem iz Modriče rođen 1951.god bez zaposlenja i samohrani otac živi sa kćerkom koja pohađa završni razred osnovne škole. Pomoć im je potrebna djelom za plaćanje struje i kupovinu po nešto od osnovnih životnih namirnica. € 100 odobreno ovoj porodici.

Beširević Amir

Beširević Amir iz Modriče. Amir i njegova supruga su nezaposleni i imaju dvoje djece koja idu u školu a snalaze se na sve moguće načine. Pomoć je za plaćanje zaostalih računa el. energije. Odobreni iznos je € 100.

Djedović Fikreta

Djedović Fikreta iz Tarevaca je majka troje male djece. Ima blizance koji imaju problema sa zdravstvenim stanjem a i treće dijete ima epilepsiju. Situacija je veoma bolna i teška. Potrebna pomoć za nabavku potrebnih lijekova. Prijedlog člana komisije je prihvaćen i dodijeljeno je € 100.

Isić Kemija

Isić Kemija iz Tarevaca je jako lošeg zdravlja i svoje liječenja obavlja u Banja Luci gdje se trenutno i nalazi. Potrebna je pomoć za plaćanje nalaza markera te pomoć uručena njenom suprugu € 150.

Zilić Adis

Zilić Adis iz Tarevaca rođen 1997 god. i od malih nogu bori se sa bolešću bubrega i ide na dijalizu, ima jedan bubreg a pored svega pohađa redovno školu. Odobreni iznos za poboljšanje uslova života ovog dječaka je € 100.

Huremović Sevleta

Huremović Sevleta iz Odžaka rodjena 1938 god. je starija žena bez primanja. Živi sama te su joj potrebna sredstva za plaćanje računa, nije u stanju da privređuje pa joj je Amra uručila hranu u vrijednosti od € 100 i € 50 za plaćanje računa ukupno € 150.

Salkanović Sedifa

Salkanović Sedifa ima bolesnog supruga a pomoć je porebna za odlazak u bolnicu i pokrivanje troškova bolničkog liječenja predloženi iznos je € 100.

KAP DOBRA ZA RIJEKU ZDRAVLJA

Sestre Hadžić

Udruženje za pomoć starim i nemoćnim osobama "Jasna" dostavlja sljedeci izvjestaj o posjeti sestrama Hadžić u naselju Ribic – Bihac.

Uz donaciju "Rodni Kraj"  od 200 km danas smo napravili posjetu sestrama Hadzic Safeti i Esmi u naselju Ribic. Ovom prilikom urucili smo pomoc u prehranbenim artiklima i garderobi. Hadzic Safeta nema ni sporeta ni drva tako da je u njenoj prostoriji kao u hladnjaci.
Korisnici su javne kuhinje, i to je jedino sto imaju. Safeta ima jednog sina a druga sestra Esma ima dva. 
One nemaju nikakvog primanja niti osiguranja i niko od njih 5-ro nije sposoban za rad.
Sestre su nosioci obroka na javnoj kuhinji i svaka nosi svoj obrok koji sastave i ta dva obroka skupa njih 5-ro jede.
 • S poštovanjem!

  Predsjednik komisije

  Nerfid Džananović

User Login