Banner2 Banner3 Banner4

Izvještaj komisije Rodni kraj - april 2020

 •  

   

  Poštovani prijatelji, članovi Udruženja “Rodni kraj”, sve Vas u ime članova komisije i u svoje ime srdačno pozdravljam.

  April 2020 godine,bez sumnje obilježen je glavnom temom svih razgovora, svih šaputanja. Ova podjela novčanih sredstava Udruženja “Rodni kraj”, obavljena je u skladu sa naredbama Štaba civilne zaštite, svih u nizu, općinskog, kantonalnog i državnog, a sve u vezi novonastale situacije uzrokovane pojavom Koronavirusa – Covid 19. Na sve načine smo se dogovarali i dogovorili. U dogovoru o podjeli učestvovali su svi članovi komisije. Za ovu podjelu prikupljeno je 1.310 eura plus 30 ura za troškove komisije

  Komisija je odlučila da se prikupljena sredstva podijele na sljedeći način.April 2020

Salkanović Nihat (1956)

Operisao karcinom donjeg očnog kapka, mora ići na kontrole redovno. Termin za odlazak na kontrolu u Tuzli imao je krajem marta mjeseca, ali je kao i sve drugo zbog novonastale situacije termin pomjeren za mjesec april. Za pomoć u saniranju troškova ljekarske kontrole komisija je odobrila Nihatu 50 eura

Dedić Dževahira (1937)

Jako narušenog zdravlja, nepokretna, ovisna o pomoći druge osobe. Novac potreban za kupovinu lijekova i higijenskih potrepština. Komisija je Dževahiri uručila 50 eura

Zolotić Adis (1980)

Korinik je pomoći Centra za socijalnu skrb u iznosu od 50 KM,živi sam u potpuno neuslovnim prostorijama. Odlučeno je da se Adisu uplate sredstva u trgovini za osnovne životne namirnice. Adisu je upaćeno 50 eura.

Ganić Merima

Pomoć potrebna za otplatu duga za ogrjev i nabavku lijekova za sina  koji je ostao bez posla, a lijekove mora uzimati stalno. Merimi je uručeno 50 eura.

Puzic Atifa (1953)

Korisnik socijalne pomoci u iznosu od 36 KM. Živi sama u stanu koji joj je općina dodijelila na korištenje u trajanju od 5 godina. Dodatno zarađuje za troškove života radeći fizičke poslove, 3 puta operisala tumor i ima zdravstvenih problema s kičmom. Pomoć potrebna za osnovne životne namirnice, Atifi uručeno 50 eura.

Omićević Muharem-Hari

Fizički i mentalno u razvoju, zaostala osoba. Živi sam. Komisija je odlučila da se za Harija uplati u restoranu Viktorija, koja će Hariju svakodnevno dostavljati tople obroke na njegovu adresu. Komisija je Hariju uplatila za hranu 100 eura.

Tabaković Ibro (1977-2020)

Oženjen otac dvoje djece (učenici), nezaposlen, bio na liječenju u KC Banja-Luka u jako teškom stanju dok je bio u bolnici u momentu pripremanja izvještaja na žalost možemo samo konstatovati da je Tabaković Ibro umro. Dženaza je obavljena a porodici je uručeno 200 eura.

Lolić Mehmed (1947)

Mehmed je demobilisani borac, operisao tumor debelog crijeva, za pomoć u oporavku Mehmedu je komisija uručila 60 eura.

Sejdić Nurija (1952)

Živi sa suprugom od mizerne penzije, 80 KM dodatno je zarađivao radeći poljoprivredne poslove, ali to sada i ne može zbog svih ovih zabrana Kriznih štabova a i narušenog zdravstvenog stanja. Pomoć mu je potrebna za dodatne zdravstvene preglede. Komisija je Nuriji uručila 100 eura.

Kumbarić Armin (2006)

Stopostotni invalid, boluje od distrofije mišića. Novac potreban za higijenske potrepštine, a i za kupovinu pomagala za podizanje iz kreveta. Arminu je komisija uručila 100 eura.

Omićević Kanita (1936)

Bolesna osoba, srčani problemi, živi sa kćerkom u porodičnoj kući, a i kćerka je narušenog zdravstvenog stanja.Na žalost nemaju nikakvih drugih novčanih primanja. Komisija je Kaniti uručila 50 eura.

Čakar Mirela

Mirela je osoba s posebnim potrebama a ima i totalni autizam.Živi u tročlanoj porodici bez ikakvih primanja a za kupovinu osnovnih namirnica, Mirelinoj majci uručeno je 50 eura.

Bećirbašić Suada

Suada je bolesna i ovisna je o tuđoj pomoći.O njoj se brine muž koji je također narušenog zdravstvenog stanja, pomoć potrebna za lijekove .Suadi je uručeno 50 eura.

Isić Elvira

Živi u tročlanoj porodici bez drugih novčanih izvora. Novac potreban za namirnice i lijekove za bolesnog muža. Komisija je Elviri uručila 50 eura.

Ljusković Medina

Medina je imala moždani udar nakon kojeg je ostala nepokretna. O njoj se brine muž i ništa novo neću reći nego da je i ova porodica bez ikakvih primanja. Medini je komisija uručila 50 eura.

Bahić Meliha

Smohrana majka s djetetom živi kao podstanar, pomoć potrebna za kupovinu životnih prijeko potrebnih namirnica. Melihi i njenoj bebi komisija je uručila 50 eura.

Mujkić Ibro (1939)

Ibro je nepokretan, živio je sam. U saradnji sa Centrom za socijalni rad smješten je u starački dom. Pomoć potrebna za lijekove i higijenske potrepštine (pelene za odrasle).Komisija je Ibri uručila 50 eura.

Devedžić Asim

Nakon smrti supruge s kojom nije imao djece u jako teškim uslovima i bez ikakvih novčanih primanja. Pomoć potrebna za kupovinu hrane i lijekova. Komisija je Asima uručila 50 eura.

Mulić Sabaheta

Živi sa surugom Husom, nemaju djece a naravno ni redovnih primanja. Pomoć potrebna za olakšavanje životnih uslova. Komisija je Sabaheti uručila 50 eura.

Mulić Safija (1922)

Safija se brine za kćerku Muniru (1957) koja je oslijepila uslijed dijabetesa. Pomoć potrebna za hranu i olakšavanje životnih tegoba. Komisija je Safiji uručila pomoć u iznosu 50 eura.

 • NAPOMENA :

   

  Svoje odluke o raspodjeli prikupljenih sredstava komisija donosi na osnovu prikupljenih informacija i saznanja, a prije izlaska na teren.

  Stvarno stanje se vidi tek na terenu i najčešće se poklapa sa podacima koje komisija iznese na sastanku a uvidom u stvarno stanje u momentu posjete da se primijetiti da u stanja i teža nego što smo imali prilikom prijedloga saznati. Nadamo se da vas nećemo iznenaditi potezom u koliko već i u narednim podijelama neke od korisnika ponovo posijetimo.

   

  P.S. U ime Komisije želim Vam da iz ove kompletne i jako komplikovane situacije i svih spoznaja o COVIN 19 ili Koronavirusa izađete kao pobjednici, zdravi, sretni, veseli I spremni pomoći svima onima kojima je pomoć neophodna. Hvala Vam!

   

  S poštovanjem,


  Predsjednik komisije

  Nerfid Džananović

User Login